Bratislava Airport Magazine

Časopis Bratislava Airport Magazine je plnofarebný magazín, vydávaný vo formáte A4, na kvalitnom lesklom papieri v náklade 10 000 kusov s polročnou periodicitou.

Prvé vydanie magazínu vyšlo v novembri 2019.

Obsahom časopisu sú nielen informácie o letisku, letoch, destináciách, ale aj informácie o pamiatkach, turistické zaujímavosti a informácie o partneroch, ktorým je venovaný komerčný priestor. Časopisy sú distribuované zadarmo v priestoroch bratislavského letiska.

ISSN: 2644-5883

Vydavateľ:
LEMUR, s.r.o., Narcisová 4, Košice
IČO: 4633227
IČ DPH: SK2023339835