O časopise

Košice Airport Magazine je časopis pre návštevníkov košického letiska, pre Košičanov i návštevníkov mesta. Košice Airport Magazine je plnofarebný, vo formáte A4, je vydávaný na kvalitnom lesklom papieri v náklade 10 000 kusov s polročnou periodicitou. Obsahom časopisu sú nielen informácie o letisku, letoch, destináciách, ale aj informácie o pamiatkach, turistické zaujímavosti a informácie o partneroch, ktorým je venovaný komerčný priestor. Časopis je distribuovaný zadarmo.

ISSN 1339­-7508
EV 5021/14

Redakcia:
Juraj Toth
Rado Mlýnek
Miroslava Korytková

Grafické spracovanie:
LEMUR, s.r.o.

Inzercia:

Jana Beerová

jana@letiskovycasopis.sk
0903 675 627

Vydavateľ:
LEMUR, s.r.o.