Tech Watch v spojení so spoločnosťou Global Logic

GlobalLogic,spoločnosť, ktorá zabezpečuje kompletný cyklus vývoja softvérových produktov, využíva svoje dlhodobo nadobudnuté odborné znalosti zo špecifických oblastí spolu so skúsenosťami z mnohých priemyselných odvetví na pomoc stovkám spoločností, ktoré chcú uviesť na trh svoje produkty.

Spoločnosť GlobalLogic je hnacím motorom, ktorý stojí za množstvom najuznávanejších technológií súčasnosti, počnúc silnými nástrojmi na editovanie médií až po životy zachraňujúce lekárske
prístroje.

“Bez našich inžinierov z GlobalLogic by sme takýmto tempom inovovať nedokázali,” uviedol Chris Gahagan, viceprezident divízie produktov a služieb spoločnosti Avid, ktorá je vedúcim poskytovateľom digitálnych audio a video riešení.

Podobné vyjadrenia zaznievajú od produktových manažérov a hlavných technológov spoločností na celom svete. Spoločnosť GlobalLogic spolupracuje ako s technologickými spoločnosťami, tak aj so spoločnosťami, ktorých fungovanie umožňujú práve informačné a telekomunikačné technológie – a to od maličkých začínajúcich firiem až po gigantov v tomto priemysle. Ročne tak dodáva viac než 1 500 projektov.

NokiaWorld_Lumia

 
„Kľúčom k nášmu úspechu je prístup k výskumu a vývoju softvéru, ktorý funguje na báze vzájomnej synergie,” uviedol Shashank Samant, výkonný riaditeľ spoločnosti GlobalLogic. „Dnes už produkty nie sú samostatnými a navzájom nezávislými záležitosťami. Všetko je prepojené, obzvlášť s rozvíjajúcimi sa technológiami, ako sú cloudové, mobilné dáta a dáta veľkých objemov. Pre spoločnosti býva často zložité vytvoriť a udržať si všetky rozmanité vedomosti a zručnosti potrebné na vývoj ich produktov, a tak to robíme za ne. Vzhľadom na našu celosvetovú pôsobnosť dokážeme najať tých najlepších odborníkov z rôznych priemyselných a technologických odvetví, a poskytnúť tak našim zákazníkom celú škálu odborných znalostí.”

Spoločnosť dokonca nedávno získala globálnu značku Method, ktorá poskytuje jednak cenné poradenské služby k softvérovým produktom, ako aj dizajnérske služby. „Nokia Retail so spoločnosťami Global- Logic a Method úzko spolupracuje na vytvorení novej rodiny digitálnych kontaktných miest pre naše predajné prevádzky,” uviedol Felipe Del Corral, riaditeľ divízie celosvetového digitálneho predaja spoločnosti Nokia. „Je to naozaj unikátna ponuka, ktorá nás prenesie zo sveta odvážnych snov k uvedeniu produktu na trh, pričom nás po celý čas všetkými krokmi bude sprevádzať jeden partner v oblasti dizajnu aj technológie.”

Spoločnosť GlobalLogic poskytuje systémové operácie a služby týkajúce sa produktového vývoja, produktového inžinierstva prostredníctvom svojich inžinierskych a dizajnových centier v rámci
celých Spojených štátov, Spojeného kráľovstva, Argentíny, Slovenska, Ukrajiny, Indie a Číny.

Viac informácií o spoločnosti získate na webovej stránke www.globallogic.com.

Autor a foto: Global Logic