Ukážte sa čitateľom letiskového magazínu

Aktuálne pripravujeme vydanie 01/2018, ktoré vyjde v apríli 2018.

V prípade záujmu o spoluprácu nás kontaktujte na info@letiskovycasopis.sk alebo telefonicky na 0903 675 627.

Z Košíc do sveta

Košice Airport Magazine
vydáva LEMUR – reklama, marketing a PR