Inzercia – Ukážte sa čitateľom letiskového magazínu

Máte záujem o prezentáciu vašich produktov alebo služieb v Košice Airport Magazine? Informujte sa o možnostiach spolupráce pri najbližšom vydaní časopisu.

Aktuálne pripravujeme vydanie 2/2019, ktoré vyjde v novembri 2019.

Košice Airport Magazine je plnofarebný, vo formáte A4, je vydávaný na kvalitnom lesklom papieri v náklade 10 000 kusov s polročnou periodicitou. Obsahom časopisu sú nielen informácie o letisku, letoch, destináciách, ale aj informácie o pamiatkach, turistické zaujímavosti a informácie o partneroch, ktorým je venovaný komerčný priestor. Časopis je distribuovaný zadarmo v priestoroch košického letiska a u našich distribučných partnerov.

Propagácia je možná prostredníctvom grafickej plošnej inzercie alebo PR článkov, ktoré pre vás radi pripravíme.

V prípade záujmu o bližšie informácie, prosím, kontaktujte:

Jana Beerová
jana@letiskovycasopis.sk
0903 675 627