Rozvoj leteckej dostupnosti východného Slovenska – Ako na to?

V apríli tohto roku sa vo francúzskom Marseille konala medzinárodná konferencia Routes Europe, na ktorej spolu každoročne o nových leteckých spojeniach diskutujú zástupcovia letísk, leteckých spoločností a turistických organizácií. Konkurencia je naozaj obrovská: 380 prevažne európskych letísk sa snaží letecké spoločnosti presvedčiť o tom istom – o otvorení nových liniek, resp. náraste leteckých spojení na ich letisko.

Konkurencia? Slabé slovo

V súťaži o prilákanie pozornosti leteckých prepravcov už dávno medzi sebou nesúperia len geograficky susediace letiská, u ktorých sa vzájomne prelínajú ich spádové oblasti. Napríklad pre košické letisko nepredstavujú konkurenciu len okolité aeroporty Budapešť, Krakow, či Rzeszów, ale prakticky všetky európske regionálne letiská, a aj tie vzdialené ako napr. Zaragoza v Španielsku, Kluž v Rumunsku či Graz v Rakúsku. Európska sieť letísk je mimoriadne prehustená, v niektorých prípadoch možno až príliš. Ako najvýraznejší príklad môže poslúžiť španielske letisko Ciudad Real Central Airport, ktoré je od Madridu vzdialené približne 160 km. V roku 2009 bolo slávnostne otvorené a celkový účet za jeho výstavbu sa vyšplhal na jednu miliardu eur. Dnes letisko nie je v prevádzke a je označované za letisko duchov. Tento prípad len potvrdzuje fakt, že budovať novú letiskovú infraštruktúru v tesnej blízkosti existujúcich funkčných letísk je mrhanie finančnými zdrojmi, či už súkromnými alebo verejnými.

Cestujúci lietajú do destinácií, nie na letiská

V konečnom dôsledku letiská predstavujú iba systém infraštruktúrnych prvkov (pristávacia dráha, stojiská, terminál, parkovisko, atď.), ktorý sám o sebe nie je zaujímavý ani pre cestujúcich, ani pre letecké spoločnosti. Pre leteckých dopravcov je prvoradý preukázateľný reálny a dlhodobý dopyt po leteckom spojení a pre cestujúcich je podstatná samotná destinácia a to, čo im vie ponúknuť z hľadiska cestovného ruchu, obchodu, prípadne z pohľadu VFR (visiting friends & relatives, t.j. návštevy priateľov a príbuzných). Napriek istým zlepšeniam všetci veľmi dobre vieme, že na poli aktívneho cestovného ruchu máme na Slovensku čo doháňať. Naproti tomu segment VFR má na dvoch najväčších slovenských letiskách pomerne významné zastúpenie, keďže značná časť Slovákov stále pracuje v zahraničí.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Diaľnica pre investorov

Z hľadiska podnikateľských príležitostí a regionálneho rozvoja prostredníctvom zvyšovania leteckej dostupnosti je potrebné zdôrazniť dve skutočnosti. Prvou sú centrá zdieľaných služieb zahraničných firiem, ktoré v Košiciach v poslednom období zaznamenávajú rapídny rast. Pre tieto odvetvia s vysokou pridanou hodnotou je priame letecké spojenie tým, čím je pre automobilku alebo iný výrobný podnik diaľnica. Druhou je to, že Slovensko už viac ako päť rokov nemá pravidelné priame letecké spojenie so svojim najvýznamnejším obchodným partnerom Nemeckom, čo je v dnešnom globálne prepojenom svete nezvyklé. Košice by to mohli zmeniť, keďže sa intenzívne rokuje o priamom leteckom spojení s Düsseldorfom, ktoré je tretím najväčším letiskom v Nemecku.

Cestou je spolupráca

Jedinou cestou zvyšovania leteckej dostupnosti východného Slovenska je preto intenzívna spolupráca letiska Košice, subjektov cestovného ruchu, štátnej správy a regionálnej samosprávy v úsilí o zviditeľnenie východného Slovenska a spoločné prilákanie etablovaných leteckých prepravcov. Otvorenie novej destinácie znamená pre leteckú spoločnosť vysoké náklady a výraznú mieru rizika najmä počas prvých troch rokov od jej zavedenia. Prvým nevyhnutným predpokladom pre otvorenie nového leteckého spojenia sú zľavy z poplatkov vo forme incentívnych schém na toto úvodné obdobie. Ponuka letiska Košice pre leteckých prepravcov začína až na úrovni 90-percentnej zľavy, ktorú chápeme ako nevyhnutnú investíciu a svoj príspevok do rozvoja regiónu východného Slovenska prostredníctvom zlepšenia leteckej dostupnosti a ako dlhodobú investíciu do svojho vlastného rozvoja. Druhým nevyhnutným predpokladom je poskytnutie marketingovej podpory pre nové letecké spojenie zo strany ostatných zainteresovaných partnerov, ktorých úlohou je pracovať na dlhodobom a udržateľnom rozvoji mesta, regiónu a štátu. Takáto forma spolupráce zainteresovaných partnerov je v Európe úplne bežná už niekoľko rokov a úspešne funguje.

Pravidelné letecké spojenia významnou mierou prispievajú k zvyšovaniu atraktivity našej krajiny pre zahraničných investorov a zahraničných turistov, stimulujú regionálny rozvoj a tvorbu nových pracovných príležitostí a v neposlednom rade priamo i nepriamo zvyšujú príjmy štátneho rozpočtu. Je dôležité si uvedomiť, že najväčšie prínosy z leteckého spojenia nečerpá ani letecká spoločnosť, ani letisko, ale v konečnom dôsledku miestna a národná ekonomika.

Článok bol publikovaný v špeciálnej prílohe ekonomického týždenníka Trend, Trend Top v cestovaní v máji 2014.