Aj tak budem požiarnikom!

Neodmysliteľnou súčasťou bezpečnostných zložiek každého letiska je záchranná a hasičská služba. Tímu hasičov-záchranárov na letisku Košice velí Marcel Kiss, ktorý vysvetľuje, čo vlastne hasiči na letisku robia: „Základnou úlohou záchrannej a hasičskej služby na letisku je záchrana ľudských životov v prípade leteckej nehody alebo incidentu.“

I keď na <košickom letisku chvalabohu už veľmi dávno nehorelo, neznamená to, že hasiči sú tu zbytoční. „Popri ohni je nemenej dôležitou úlohou hašišov plnenie si povinností v oblasti požiarnej prevencie. Zabezpečujeme požiarnu asistenciu pri plnení a prečerpávaní leteckých pohonných látok s cestujúcimi na palube, štartovaní motorov lietadiel po oprave a podobne,“ hovorí Marcel Kiss sa úsmevom. Okrem toho hasiči vykonávajú aj doplnkové činnosti a to bez toho, aby došlo k narušeniu ich akcieschopnosti. Ide o letnú údržbu priestorov a okolia hasičskej stanice, zimnú údržbu prevádzkových plôch letiska, nakladanie a vykladanie batožín a carga z a do lietadiel a poskytovanie asistencie cestujúcim so zníženou pohyblivosťou.

OLYMPUS DIGITAL CAMERANa pozíciu hasič – záchranár sú kladené z pochopiteľných dôvodov vysoké nároky. Nevyhnutným predpokladom je perfektný fyzický i psychický stav, ktorý sa pravidelne kontroluje. Marcel Kiss vysvetľuje: „Všetci sme povinne absolvovali viacero špecializovaných výcvikov a školení, ktoré si táto práca vyžaduje a naša pripravenosť je pravidelne testovaná na veľkých komplexných cvičeniach. Posledné sme úspešne absolvovali v októbri minulého roka.“

Technicky zameraných čitateľov určite zaujíma, s akými prístrojmi hasiči na letisku pracujú. Prím hrajú dve hasičské vozidlá od francúzskeho výrobcu Sides. Výkon ich motora je 540 koní, dokážu dosiahnuť maximálnu rýchlosť až 113 km/h a do ich nádrží sa zmestí 9 200 litrov vody, 1 000 litrov penidla, 250 kg prášku a 150 kg CO2. Čerpadlá s výkonom 6 000 litrov za minútu sa predviedli aj pri prvom lete spoločnosti Wizz Air do Londýna, keď pre Airbus A320 vytvorili slávnostnú vodnú bránu. Ide o zaužívanú tradíciu pri otváraní nových liniek všade vo svete.

A prečo sa Marcel Kiss ja po dvadsiatich rokoch na letisku stále teší do práce? „Možno to vyznie pateticky, ale letisko je jednoducho môj život. Cítim podporu nadriadených i svojich kolegov, mám priestor na sebarealizáciu a po dobre zvládnutom náročnom dni, akým bol napríklad 29. júl 2014, keď našim letiskom prešlo rekordných 3 987 cestujúcich, mám naozaj vynikajúci pocit z odvedenej práce.“

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA