Rozhovor s viceprimátorkou mesta Košice Renátou Lenártovou

Ako hodnotíte rok 2014 z pohľadu aktívneho cestovného ruchu v Košiciach?

Rok 2014 bol prekvapivý v tom, že letné mesiace potvrdili premenu Košíc na turistické miesto. Počet prenocovaných hostí a samotných prenocovaní v auguste 2014 bol dokonca vyšší, ako v roku 2013, kedy sme sa staliEurópskym hlavným mestom kultúry. Vieme, že naša dostupnosť je stále bariérou výrazného rastu návštevnosti. Preto nás teší aktivita vlakových prepravcov, ktorí začali v roku 2014 operovať na trasách Košice – Praha a Košice – Bratislava. Naše mesto sa tak stáva dostupnejším.

MIRO8163Aký bol rozdiel v počte návštevníkov mesta v uplynulom roku v porovnaní s rokom EHMK 2013?

Počtom prenocovaní a prenocovaných hostí bol na úrovni roku 2012. Je to trend aj iných Európskych hlavných miest kultúry. Každé mesto však po roku, kedy bolo EHMK, vykazuje kontinuálny rast, takže z pohľadu vývoja cestovného ruchu v meste aj v priľahlom regióne nás čakajú zaujímavé roky.

Aké výzvy čakajú v roku 2015 na OOCR Košice Turizmus?

V roku 2015 spustíme spoločne s inými slovenskými mestami kampaň na posilnenie záujmu o víkendové pobyty napríklad aj v Košiciach. Kampaň s názvom „Víkend v meste“ spustíme v apríli a zameraná bude prevažne na návštevníkov zo Slovenska a z okolitých krajín. Zasiahne však v určitej miere aj vzdialenejšie trhy v Anglicku a Nemecku. Tiež sa budeme spoločne so Slovak Convention Bureau snažiť o získanie slovenských a zahraničných klientov pre firemné eventy v Košiciach a výhľadovo aj o organizovanie odborných kongresov a konferencií. Tiež sa aktívne zapojíme do jedného z najväčších športových podujatí roka 2015 v Košiciach – šesťdňovej motokrosovej súťaže ISDE 2015. Rovnako podporíme ďalšie populárne športové podujatie Tvrďák, ktorý je slovenskou alternatívou Spartan Race a dnes sa teší výraznej popularite. Košice Gurmán Fest sa po presune do Mestského parku stal atraktívnym podujatím a vyžaduje si z našej strany isté organizačné a programové inovácie. Výzvou pre nás je koordinácia rozvoja mestskej a prímestskej cyklodopravy a cykloturistiky či značených bežeckých trás. S tým čiastočne súvisí ucelený mestský navigačný systém pre návštevníka, ktorý potrebuje aktualizáciu a doplnenie. Chceme byť aktívny aj v podpore a propagácii pútnického turizmu, najmä Jakubskej cesty z Košíc do Levoče a cesty sv. Alžbety z maďarského Sárospataku do Košíc. Pokračovať budeme aj vo vývoji mestskej turistickej karty KOŠICE WELCOME CARD, projektu z roku 2014, ktorú potrebujeme dostať viac do povedomia budúcich návštevníkov Košíc.

Čo by najviac pomohlo k zvýšeniu počtu návštevníkov v Košiciach resp. na celom východnom Slovensku?

Podľa môjho názoru v ľuďoch stále prevládajú isté predsudky voči východnému Slovensku, ktoré je v ich vnímaní zaostalejšie ako „západ“. Preto je nevyhnutné pracovať na rozvojových iniciatívach, čo ekonomicky pozdvihnú celý tento región, spájať sa, netrieštiť sily, ale hľadať prieniky aktivít pre efektívne využite obmedzenýchzdrojov, ktoré na rozvoj v meste a v regióne máme k dispozícii. Toto sa musíme spoločne učiť. Verím v ľudský potenciál Košičanov a Východniarov, v ich dravosť a som presvedčená, že pokiaľ nájdeme spoločný dialóg, veľa projektov sa podarí. Svedčí o tom aj letecká linka Londýn – Košice, ktorá sa stala realitou práve vďaka spojeniu súkromného a verejného sektora.

Aký máte vzťah k lietaniu?

Môj vzťah k lietaniu je veľmi pozitívny, okrem iného aj preto, lebo súhlasím s tvrdením, že lietanie patrí k jednej z najbezpečnejších foriem prepravy cestujúcich. Lietadlá navyše prepravia klientov oveľa rýchlejšie ako automobil, loď alebo vlak. Okrem samotného lietania mám rada aj atmosféru letiskových hál v rôznych mestách, ktoré som mala možnosť navštíviť.

Ktorú z Vami navštívených destinácií považujete za najzaujímavejšiu a prečo?

Nie je jednoduché vybrať len jednu. Páčia sa mi európske krajiny ako Taliansko, či Španielsko, ale veľmi rada objavujem aj nové miesta, kde som ešte nikdy nebola. Fascinujúca je napríklad Ázia, tamojšia kultúra, chrámy, ako svetoznámy komplex Angkor Vat, ale aj mnohé ďalšie miesta, ktoré by som rada navštívila. Z mojich cestovateľských zážitkov bola zaujímavá i ruská federácia, kde človek natrafí na množstvo krás ale i do očí bijúcich protikladov. Turista by však iba na prehliadku pamiatok v Moskve či Petrohrade potreboval možno aj mesiac dovolenky.