Dovolenkujte zdravo

V posledných rokoch výrazne vzrástol počet ubytovacích zariadení, hotelov, motelov a penziónov. Žiaľ, tento trend nekopíruje rozmach cestovného ruchu ako takého, a preto sa ubytovacie a rekreačné zariadenia často predháňajú v tom, ako osloviť a upútať potencionálneho klienta. Možností je viac – atraktívne programy, ubytovacie balíčky, rôzne atrakcie či cenové akcie. Jedinečný projekt „Zdravý hotel“ naopak odlišuje rekreačné zariadenia podľa kritéria čistoty a zdravia.

zdravy_hotel_pecatHovorí sa, že prvý dojem sa už nedá opraviť. Ostane v nás zapísaný natrvalo. Rekreačné zariadenia na úrovni preto dbajú o to, aby ich zariadenia spĺňali prísne kritériá a okamžite upútali pozornosť aj po stránke zdravia a čistoty. Projekt „zdravyhotel.sk“ si kladie za cieľ poukázať na ne zverejnením na stránke www.zdravyhotel.sk a označením rekreačného zariadenia známkou kva-lity, ktorú môže klient nájsť nalepenú na vstupných dverách.

Účasť v projekte nie je trvalá, ale prehodnocovaná v polročných intervaloch. Webová stránka zdravyhotel.sk tak ponúka vždy aktuálne informácie o čistote hotelov, penziónov či motelov a pre klientov tak môže slúžiť ako rozhodujúci faktor pre výber ubytovania v danom regióne. Projektu „Zdravý hotel“ venujú pozornosť aj online a printové média či rôzne magazíny, pretože ide o jedinečný projekt poukazujúci na kvalitu prostredia, v ktorom je klient ubytovaný, z hľadiska zdravia a čistoty. Garantom projektu je firma TEPUJEM.SK, ktorej služby využívajú tisíce klientov na Slovensku.

Ak sa chcete o projekte dozvedieť viac, alebo zapísať svoje ubytovacie zariadenie do programu, navštívte stránku www.zdravyhotel.sk. Účasť v programe je bezplatná a zaradeniu do projektu predchádza splneniu podmienok projektu.

Peter Markuška,
zakladateľ projektu Zdravý hotel