Štátna filharmónia Košice (ŠfK) už 48. rok prispieva k hudobnému životu mesta Košice

V sezóne 2016/2017 poslucháčom ponúka dve série abonentných koncertov konajúcich sa pravidelne vo štvrtok večer v Dome umenia o 19:00 hod.

Program abonentných koncertov 48. sezóny ponúka vynikajúce interpretačné spojenia, ako Ivo Kahánek so svojim žiakom, už dnes fenomenálnym Martinom Chudadom (19. 1.), bard dirigentskej paličky Ondrej Lenárd s vychádzajúcou hviezdou Janom Mráčkom (9. 3.), či Marek Štryncl s nezameniteľnou Petrou Noskaiovou (6. 4.), ktoré sľubujú nielen zaručene skvelé výkony, ale i originálne hudobné lahôdky. Na svoje si v sezóne prídu
aj fanúšikovia poslucháčsky atraktívnych medzižánrových prepojení vážnej hudby, či už s jazzom, alebo inými hudobnými štýlmi, napríklad aj na muzikálovo šansónovom koncerte (20. 10.) s hviezdami českej talentovej súťaže, či januárovom koncerte s charizmatickým Danom Bártom a Epoque Quartet (26. 1.). Okrem pravidelných abonentných koncertov filharmónia ponúka aj sériu mimoriadnych koncertov, ktorých dramaturgia dynamicky reaguje na aktuálne výročia, podujatia, či obdobia v priebehu roka – Vianoce, Nový rok, Veľká noc a rôzne výnimočné príležitosti, akou bude napríklad aj hosťovanie Maďarskej národnej filharmónie (21. 11.). Súčasťou koncertného života ŠfK sú aj koncerty a podujatia v rámci festivalov Košická hudobná jar, Medzinárodný organový festival Ivana Sokola a festivalu Ars Nova, na ktorom sa v novembri orchester predstaví pod taktovkou Petra Breinera.

Mariana Lechmanová
Foto: Jaroslav Ľaš