V súťaži vo varení guľášu dominovali „vežiari“

28. mája tohto roka sa pod patronátom oddelenia Biologickej ochrany letiska Košice a Integrovaného odborového zväzu Letiska Košice konal 1. ročník súťaže vo varení guľášu. Odborná porota ako najchutnejší vyhodnotila guľáš, ktorý navarili kolegovia z Letových prevádzkových služieb (tzv. Riadiaci tím). Druhé miesto obsadilo oddelenie Biologickej ochrany letiska (tzv. Biologický tím) a ako tretie sa umiestnilo oddelenie Záchrannej hasičskej služby (tzv. Hasičský tím). Organizátori i všetci zúčastnení sa už teraz tešia na druhý ročník tejto vydarenej akcie.

Juraj Toth