Naučte sa ďalší jazyk vďaka svojej práci

Hranice môjho jazyka sú hranicami môjho sveta.“ povedal Ludwig Wittgenstein, jeden z najvýznamnejších filozofov 20. storočia. Človek ani nemusí byť  odborníkom vo filozofii jazyka, aby si na vlastnej koži overil toto konštatovanie v našom storočí a našich geografických šírkach.

Cudzie jazyky predstavujú určité limity a hranice ale ich absorbovanie tieto hranice búra a otvára človeku nejedny dvere. K ľuďom, spoznávaniu krajín, krásnych miest či inšpiratívnych kultúr. A v neposlednom rade aj ku kariérnemu rastu či zaujímavejším pracovným pozíciám vo firme. Ako však vytvoriť priestor cudzím jazykom popri zamestnaniu?

Cez prácu k jazykom

Čím skôr človek začne so štúdiom cudzích jazykov, tým viac v sebe rozvíja schopnosť vstrebávať ich. Najväčšiu výhodu majú deti z bilingválnych rodín, ktoré odmalička zdokonaľujú svoju prirodzenú jazykovú kapacitu. V dospelom veku je schopnosť naučiť sa cudzí jazyk stále prítomná, avšak vtedy už bojuje s inými prekážkami. Je potrebná o čosi väčšia dávka úsilia vyhradiť si dostatočný čas a to hlavne, keď už človek pracuje.

Rozuzlením takejto situácie môžu byť firemné jazykové kurzy. Nejedna väčšia korporácia si je vedomá dôležitosti jazykového vybavenia svojich zamestnancov. Ich chcenie učiť sa cudzie jazyky a zdokonaľovať sa v nich podporuje možnosťou jazykových kurzov.

Niekoľko benefitov

„Jazykové kurzy zvyknú prebiehať v priestoroch firmy, vo výhodných časových intervaloch. Sú vedené priateľskými slovenskými i zahraničnými lektormi. Výuka rodeným lektorom predstavuje väčšiu výzvu pri komunikácii, ale zaručuje rýchly progres v učení a bezprostredný kontakt s učeným jazykom. Navyše, v prípade, že sa do kurzu pustíte s obľúbeným kolegom, atmosféra hodín bude určite fantastická.“ dodáva Ing. Martin Petraššovitš, konateľ prekladateľskej agentúry 123preklady.eu, ktorá dlhoročne poskytuje firemné jazykové kurzy a prekladateľské a tlmočnícke služby do viac ako 50 jazykov.

Firemné jazykové kurzy predstavujú najlepšie podmienky pre úspešné zdokonalenie sa v jazyku či osvojenie si nejakého ďalšieho popri práci. Ak máte vo svojej firme takúto možnosť, neváhajte ju využiť a naďalej búrajte hranice svojho doterajšieho poznania.

Autor: Natália Olexová
Foto: shutterstock.com