Takto funguje oddelenie bezpečnostnej kontroly

bezpečnostná kontrola

My sme tí, ktorí sme kontrolnou a autoritatívnou zložkou letiska Košice priamo vo vzťahu k cestujúcim. Zabezpečujeme, aby sa do vyhradených bezpečnostných priestorov letiska a rovnako aj lietadiel nedostali zakázané a nebezpečné predmety, či neprispôsobiví cestujúci.

Na prvom kontrolnom bode vykonávame zhody cestujúcich s ich dokladmi totožnosti, sledujeme dátumy, časy odletov a cieľové destinácie. Tiež dohliadame na správnosť rozmerov a kusov batožín a označenie batožín.

Na ďalšom kontrolnom stanovišti pripravujeme cestujúcich na vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov, kedy ich navigujeme čo a ako majú vybrať z batožín  a deklarovať v samostatných boxoch, či už ide o vyzlečenie kabátov, opaskov, kovových predmetov, vyprázdnenie vreciek alebo po zvážení aj vyzutie topánok.

Ďalšou našou časťou našej veľmi zodpovednej práce je kontrola obsahu príručnej a zapísanej batožiny. Túto činnosť vykonáva operátor za röntgenovým prístrojom – tzv. screener.

Občas sú naši kolegovia považovaní za prísnych, pretože otvárajú batožiny, dotýkajú sa osobných vecí, vyberajú ich a často aj rozličné nedovolené predmety cestujúcim odoberajú. Oni rozhodujú o tom, či sú batožiny v poriadku, alebo obsahujú zakázané, či nebezpečné predmety a ďalej postupujú v zmysle bezpečnostných štandardov.

Po prechode cez rámový detektor kovov môžete vidieť stále dvoch pracovníkov detekčnej kontroly, a to vždy muža a ženu. Títo kolegovia vykonávajú bezpečnostnú prehliadku osôb rovnakého pohlavia. V prípade potreby a zhodnotenia situácie odoberajú aj stery z cestujúcich či batožiny pre určenie, či vylúčenie prítomnosti výbušných látok.

My ale nie sme len tí, ktorých vidíte v letiskovej odletovej hale, ale sme aj tí, ktorí kontrolujeme vaše podané batožiny, náklady a občerstvenie do lietadiel a monitorujeme bezpečnostnú situáciu na letisku prostredníctvom kamerových systémov.

Pre vykonávanie svojej náročnej práce musíme spĺňať mnoho prísnych bezpečnostných kritérií a mať adekvátne vzdelanie. Vo svojej práci sa neustále zdokonaľujeme pod dohľadom kvalifikovaných domácich a aj zahraničných odborníkov.

Sme stabilný a skúsený tím, často posilnení našimi dôležitými pomocníkmi brigádnikmi – študentmi z partnerských vysokých škôl.

Navonok pôsobíme prísne a nekompromisne, ale vždy sa správame k vám – našim cestujúcim slušne a úctivo.

Bezpečnostnú kontrolu robíme len pre vás –  cestujúcich, aby ste šťastne, bezpečne a v poriadku doleteli do svojho cieľa. Lebo vaše pristátie je znakom našej dobre  vykonanej práce!

autor: Beáta Brůnová

bezpečnostná kontrola