10 najčastejších chýb pred odletom

Akýkoľvek let sa môže skončiť ešte pred samotným odletom. Cestujúci by si mal preto dávať pozor na týchto 10 chýb, aby mu bol odlet umožnený.

1. Neplatný cestovný pas
Neraz sa stane, že cestujúci zistí až pri vybavení na check-in pulte, že jeho pas už stratil platnosť. V tom prípade cestujúcemu nie je umožnený odlet. Samozrejme, platí to pri krajinách, kde sa pas vyžaduje. Rovnaký problém však môže nastať aj pri občianskych preukazoch. Preto si vždy skontrolujte platnosť dokladov totožnosti. Zatiaľ čo dospelý môže cestovať v rámci EÚ aj na občiansky preukaz, každé dieťa pri ceste do zahraničia musí byť držiteľom platného cestovného pasu. Deťom mladším ako 6 rokov sa cestovný pas vydáva s platnosťou na 2 roky.

2. Nedostatočná dĺžka platnosti pasu
Pre vstup do niektorých krajín nestačí len platný pas, ale aj dostatočne dlhá platnosť pasu, i niekoľko mesiacov po prílete do krajiny. Ak cestujúci nemá dostatočne dlho platný pas, rovnako mu nie je umožnený odlet. Napríklad pre južný Cyprus stačí platnosť pasu počas pobytu, pre severný Cyprus pri letoch cez Turecko musí byť platnosť pasu aspoň 150 dní a Egypt vyžaduje platnosť pasu aspoň 6 mesiacov po prílete do krajiny. Je potrebné skontrolovať aj platnosť pasu detí.

3. Stratený a znovu nájdený pas
Ak ste svoj pas nevedeli dlho nájsť, nahlásili stratu na polícii a vybavili si nový, no svoj pôvodný cestovný pas ste medzičasom našli, už naň neodletíte. Takýto pas je považovaný za neplatný. Pri odlete preto použite už svoj nový cestovný pas.

4. Zbalenie sa do spoločnej batožiny
Každý cestujúci sa musí spravidla pobaliť do vlastnej batožiny. Aj dopravca Smartwings, ktorý doposiaľ povoľoval pri spoločnom cestovaní rodín združovanie hmotností batožín, zmenil v roku 2019 svoje pravidlá prepravy batožín a sčítavanie hmotností kufrov už neumožňuje. Ak sa rodina zbalí do jedného spoločného kufra so sčítanou hmotnosťou dvoch menších batožín, dopravca si bude účtovať dodatočný poplatok.

5. Rôzne priezviská ženy pred svadbou a po nej
Mladomanželia radi letia na svoje svadobné cesty. Ženy si musia dať pozor na to, že ich priezvisko musí byť rovnaké na letenke ako na cestovnom doklade — občianskom preukaze či pase. Ak sa priezviská jednej osoby rôznia, stráca nárok na odlet. Ak teda žena odchádza na dovolenku ihneď po svadbe a nemá ešte vybavený občiansky preukaz či pas na nové priezvisko, treba pri kúpe letenky nahlásiť dievčenské priezvisko.

6. Chýbajúce potvrdenia od lekára
Letecké spoločnosti vyžadujú v prípade tehotenstva ženy a pri zdravotných komplikáciách, potvrdenie od lekára nie staršie ako 6, 7, 10 či 14 dní. Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave cestujúceho musí byť na predpísanom formulári leteckej spoločnosti, ktorou cestujúci letí, tzv. Travel Clearance form, Fit to fly, MEDIF (Medical Information Form). Obvykle nájdete tento formulár na webovej stránke leteckej spoločnosti, v sekcii Prepravné podmienky. V prípade, že cestujúci nemá potvrdenie od lekára na predpísanom formulári požadovanom leteckou spoločnosťou, nemusí byť pripustený na odlet. Potvrdenie o zdravotnom stave musí mať cestujúci pri sebe pri vybavení na check-in pulte a počas celej doby letu. Lekárske potvrdenie sa odporúča ukázať na bezpečnostnej kontrole v prípade, že má cestujúci v tele voperovaný kovový predmet, kardiostimulátor, potrebuje inzulínové perá… Potvrdenie by malo byť v slovenskom aj anglickom jazyku, nemusí byť úradne overené.

7. Nepočúvanie letiskových hlásení
Konkrétne mená cestujúcich na dostavenie sa na odlet sa spravidla nevyhlasujú. Nespoliehajte sa preto na to, že vás na nástup na let vyzvú menovite letiskovým rozhlasom. Je na zodpovednosti každého cestujúceho, aby sa na nástup dostavil včas. Sledujte preto na informačných tabuliach stav vášho letu. Zároveň pozor ne počúvajte každé hlásenie letiskového rozhlasu týkajúce sa vášho letu. Ak sa koná nástup, tzv. boarding, ihneď sa dostavte k nástupnej bráne, ideálne už 45 minút pred samotným odletom.

8. Neskorý príchod
Cestujúcim sa odporúča, aby sa na letisko dostavili 2 hodiny pred odletom. Vybavenie na check-in pulte, prechod bezpečnostnou kontrolou, pri odletoch do krajín mimo EÚ aj hraničnou/pasovou kontrolou, si vyžaduje určitý čas. Ak príde cestujúci na letisko neskôr, nemusí mať dostatok času na absolvovanie všetkých nevyhnutných úkonov.
Nástup na odlet sa začína približne 45 až 50 minút pred odletom lietadla, cestujúci sú naň vyzvaní letiskovým rozhlasom. Nástupná brána sa však uzatvára spravidla 30 či 20 minút pred odletom, a nie až v čase samotného odletu lietadla. Ak sa cestujúci dostaví na nástup neskoro, stráca nárok na odlet a nemá nárok na vrátenie ceny letenky ani na náhradný let.

9. Posilnenie sa alkoholom pred odletom
Ak zamestnanci letiska spozorujú pasažiera pod vplyvom alkoholu, či inej návykovej látky, alebo je agresívny, takému cestujúcemu nie je umožnený odlet. Nemá nárok ani na vrátenie ceny letenky či náhradný let.

10. Zakázané predmety v príručnej batožine
Medzi predmety, ktoré cestujúci nemôže mať v príručnej batožine, patria rôzne napodobeniny zbraní, granátov, nábojov (v tvare prívesku na krk alebo na opasok), detské hračkárske zbrane — vodné pištole, ale aj tenisové rakety. Ak nemáte na letisku príbuzného, ktorému by ste predmet podali, na bezpečnostnej kontrole ho odovzdáte, a to bez možnosti vyzdvihnúť si ho dodatočne. Do príručnej batožiny môžete zbaliť tekutiny, pasty, gély, spreje len v objeme do 100 ml alebo 100 gramov, uzatvorené v plastovom ZIPP vrecku s max. kapacitou 1 liter. Sem patria aj potraviny pastovej povahy — bryndza, treska, nátierky, paštéty, maslo a iné. Ak chcete prepravovať tekutiny vo väčšom objeme, musíte ich umiestniť do podanej batožiny.

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave vybaví ročne približne 27 000 letov a spolu s leteckými spoločnosťami robí všetko pre bezpečné, pohodlné lety a spokojný odlet do želanej destinácie. Uľahčiť to môže aj každý jeden cestujúci.